Welkom bij het Kenniscentrum Weidevogels

Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

De provincie heeft actuele gegevens nodig voor haar weidevogelbeleid en voor andere aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbeheer. De provincie kan hiermee enerzijds haar doelstellingen van de Provinciale Weidevogelvisie (2009) toetsen en anderzijds de ontwikkeling van de weidevogels volgen. Zo moet onder andere de kwaliteit worden uitgedrukt van de verschillende (agrarische) natuurbeheertypen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) met een weidevogeldoelstelling. Daarvoor zijn logischerwijs actuele weidevogelgegevens nodig. Meer lezen.

De Afdeling Onderzoek & Advies van LNH heeft in opdracht van de provincie het zuidelijk deel van Waterland geinventariseerd op weidevogels. Het zuidelijk deel van Waterland is een van de belangrijkste weidevogelregio’s in Noord-Holland. Het gebied is vooral van belang voor watersnip, grutto en tureluur. Van de watersnip broedt meer dan 50% van de totale Noord-Hollandse populatie in dit gebied. Voor  grutto en tureluur is dit aandeel ongeveer 15%. In de periode 1999-2012 is het totaal aantal van de beleidsoorten met ongeveer een kwart afgenomen. De afname bij de grutto bedraagt ongeveer 35%. Als we naar de laatste drie jaar kijken lijkt er stabilisatie op te treden voor het gehele onderzoeksgebied. Dit geldt voor de EHS en voor sommige gebieden buiten de EHS, bijvoorbeeld Marken en delen van Waterland Oost. Verder lezen, zie hier het rapport

Het Kenniscentrum Weidevogels organiseert op donderdag 5 april 2012 de studiemiddag weidevogels in de Rijper Eilanden in De Rijp. De middag begint om 13.00 uur. Tijdens de studiemiddag zullen verschillende aspecten van het weidevogelbeheer aan de orde komen. We hebben weer een zeer interessant programma!

Aanmelden hoeft niet, u bent gewoon van harte welkom.

 

Bijlage: de uitnodiging en het programma van de studiemiddag

Woensdagavond 14 maart is de startavond van het weidevogelseizoen in Laag Holland in de Rijpereilanden, aanvang 20.00 uur. Alle boeren en vrijwilligers zijn van harte welkom. Afgelopen zondag vond Maarten Hellingman in Warder het eerste kievitsei in Noord-Holland dus het kan los.

Bijgesloten is de uitnodiging

In 2011 heeft de afdeling Onderzoek en Advies van Landschap Noord-Holland een opkrikplan opgesteld voor verschillende deelgebieden in Waterland Oost. Waterland Oost is nog steeds een zeer belangrijk weidevogelgebied in Laag Holland met plaatselijk nog zeer hoge dichtheden en soortenrijkdom. In een aantal deelgebieden zijn de weidevogels afgenomen zoals in Polder Katwoude, tussen Monnickendam en Ilpendam en tussen Zunderdop en Ransdorp. Peilverlaging, te vroeg en te grote oppervlakte maaien in de eerste helft van mei en predatie zorgen dat de weidevogels hier minder voorkomen. Meer lezen!   Nieuws


Het Kenniscentrum Weidevogels heeft weer met veel plezier het Jaarboek Weidevogels 2013 uitgebracht. Wij gaan er vanuit dat de inhoud van het jaarboek u, als direct betrokkene bij het beheer, beleid of de bescherming van weidevogels, zeker zal interesseren. Via dit jaarboek ontsluiten we actuele kennis, resultaten en ervaringen met betrekking tot weidevogels.  Zo houdt het Meetnet weidevogels de stand en trends van de weidevogels in Noord-Holland in de gaten. U leest over de resultaten van de Provinciale Weidevogeltelling (dit jaar in het westelijke deel van Waterland) en we besteden aandacht aan de gezenderde grutto’s van Noord-Holland. Verschillende weidevogelreservaten zoals Waal en Burgh op Texel passeren de revue. Over het algemeen gaat het nog steeds niet zo goed met weidevogels als we zouden willen. Toch blijven de beheerorganisaties, boeren en vrijwilligers in Noord-Holland zich onverminderd inzetten voor deze iconische soorten van het Nederlandse agrarische landschap. Als we samen blijven vechten voor het behoud van weidevogels door middel van gebiedsgericht beheer, biotoopverbetering voor weidevogels, goede monitoring en het inspelen op afwijkende weerssituaties kunnen we de negatieve weidevogel trend ombuigen. Dit fraai geïllustreerde jaarboek geeft deze verrichtingen weer.

Meer lezen

Interessante Links

Hier vindt u een aantal weidevogels links

Nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief.